BigBajk®

  Margl + Bike + Team

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 17 nalezených)

|0-15|15-17|
Bajk

Berounská 24h a Margl na bedně !!!

V zemi panovala extrémní vedra a já s obavami nastoupil k extrémním 24h MTB v Berouně. Obavy nebyly na místě. Od počátku jsem nasadil ostré tempo, prvních pár hodin dokonce vedl pořadí a nakonec dojel na 2. místě v kategorii nad 40 let. 

Margl byl po letech znovu vidět na bedně! 

| Autor: Paw | Vydáno dne 29. 07. 2013 | 1468 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Mulda na záv?r - Dušanbe zabojoval

MuldaSuchá tra?, teplota kolem 11 stup??, ale tradi?n? nádherné slune?né po?así. To vše a ješt? mnohem víc bylo k zažití na 11. ro?níku Sob?šické Muldy - amatérského klání moravských cyklist? v cross country. Tentokrát Margl p?íliš nezazá?il, ale oba Margla?i, kte?í dojeli state?n? bojovali s mladšími štvanci. Dušanbemu se to da?ilo víc, ikdyž jen o p?l minuty.

| Autor: Paw | Vydáno dne 14. 10. 2007 | 1667 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Všechny brzdy mého života - srovnání

Vé?ka si snáz se?ídíte. Kotou?ovky zase prý více brzdí. Jak kdy a jak komu. V ?lánku vás provedu svými zkušenostmi s brzdami, které jsem m?l na svých cca 6 bajcích.

| Autor: Paw | Vydáno dne 20. 05. 2007 | 1588 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Gary Fisher Supercaliber - první švih, první dojmy

Po ?ty?ech š?astného soužití s GF Sugar 1 jsem dosp?l do stádia touhy po?ídit nový bajk. D?vody byly v podstat? 2:
- Sugarovi prasknul vloni rám a p?estože mi ho jeden šikovný pán v Pej?imov? d?kladn? zava?il, již k n?mu nemám takovou d?v?ru jako d?íve.
- Ovšem hlavním d?vodem bylo objevení nové závodní ?ady Race Day s druhým nejvyšším pekeln? p?kným a ?erveným Supercaliberem.

| Autor: Paw | Vydáno dne 07. 04. 2007 | 2525 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Bigbajk 2005 - den sedmý - Vrcha?

Poslední regulérní den jsme závodilu do vrchu :)


| Autor: Seiko | Vydáno dne 21. 03. 2007 | 1269 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Lago di Garda - kultovka TREMALZO

Lo?skou dovolenou jsme s Veronikou trávili u jezera Lago di Garda. Volba této lokality byla p?edem jasná, cht?li jsme se podívat do míst, která jsou tolik op?vována chválou.

Základní tábor jsme rozbili v malebném m?ste?ku LIMONE sul Garda na západním pob?eží jezera v oblasti limonské riviéry.


| Autor: Pepik | Vydáno dne 05. 03. 2007 | 4438 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

MTB závody 2007 dle serií

S využitím internetových zdroj? (p?edevším MTBS.cz) se poda?ilo shromáždit p?ehledný seznam závod? pro letošní rok. Takže kam vyrazíte?

| Autor: Paw | Vydáno dne 23. 02. 2007 | 2298 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Fakírova válka s válci

?lánek o tom, jak se snažím nau?it jezdit na cyklisticckých válcích, o tom, že to není lehké a o tom, že to nakonec snad doopravdy n?jak zmáknu. Slibuji (mírné) pou?ení jak na to podaný s (mírn?) humornou nadsázkou.

| Autor: Paw | Vydáno dne 01. 12. 2006 | 1424 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Podzim bajkové sezóny aneb hobíkovo ú?tování

Rok od roku jezdím víc. Má to dva d?vody: stá?í a umanutost. Stá?í na m? cht? necht? dopadá a tam, Paw po zadnímkde jsem d?íve urval všechno nadšením a energií, už rad?ji využívám nashromážd?nou fyzi?ku a vyježd?nost. No a umanutý jsem asi po?ádn?. Rok za rokem se chci zlepšovat v závodech, které obrážím v podstat? po?ád ty samé a srovnání je tedy nabíledni.


| Autor: Paw | Vydáno dne 29. 11. 2006 | 1175 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Dva crosscountry na záv?r sezóny - Mulda a Osma

Na konci sez?y jezdí MarglBajka?i pravideln? Sob?šickou Muldu, já si týden po ní naordinoval ješt? Zbraslavskou osmu. Byly to takové zpest?ení podzimu.   

| Autor: Paw | Vydáno dne 16. 10. 2006 | 1277 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Setkání a švih s Garym Fisherem

Jsem dlouholetým (vesm?s) spokojeným uživatelem kol zna?ky Gary Fisher. Postupn? jsem vyzkoušel 5 model? a stálePaw a Gary spole?n? vlastním 4 z nich. Proto pro m? byla nenápadná zprávi?ka o tom, že do Prahy zavítá jejich tv?rce a zakladatel firmy Gary Fisher naprostou bombou a nemohl jsem ji nabídku setkání a krátké vyjíž?ky organizované místním zastoupením GF  vynechat.

| Autor: Paw | Vydáno dne 14. 09. 2006 | 1088 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

Bikechallenge - jak bylo

Závod to byl velmi náro?ný, ale všichni marglbajke?i ho dokon?ili. Dosud nikdy nebyl BigBajk jet v závodním tempu a patrn? nikdy se nestalo, že by n?kdo šel dobrovoln? spát p?ed 22. hodinou. V tomto týdnu se to stalo n?kolikrát a skoro všem. Všechny marglovské dvojice skon?ili ve druhé p?lce peletonu a Makla s Lukášem pro jiostotu pole uzav?eli úpln?, p?esto lze považovat Bikechallenge z pohledu ú?asti MBT za úsp?šný,

| Autor: Paw | Vydáno dne 26. 08. 2006 | 1257 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

24h MTB - týmový souboj o medaile

12. ro?níku 24hodinovky MTB ve Vesci u Liberce jsme se zú?astnili poprvé ve složení Seiko, Fakír, Hau z Tryskomyší a Makla. V tomto po?adí jsme také dnem i nocí srdnat? kroužili po ?lenitém 14,5 km dlouhém okruhu. Závod m?l z mého pohledu zcela ne?ekaný pr?b?h. Nikdy by m? nenapadlo, že až do konce se budeme v této sestav? rvát o medaile.

| Autor: Paw | Vydáno dne 26. 06. 2006 | 1174 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

BigBajk 2006 - poprvé v závodním tempu

BigBajk v jeho dvanáctileté historii už jsme pojali ledasjak. Tradi?ní pu?áky na Šumavy vyst?ídali cesty do nejr?zn?jších hor ?ech, Slovenska a vloni dokonce Chorvatska. Jako závod jsme ho však ješt? nikdy nejeli. Život je však zm?na, a tak si letos bajka?i odhlasovali ú?ast na 6 dením etapovém závodu dvojic Bikechallenge na územi ?esko-Polských hrani?ních hor ve stylu transalp. Margl bike team vysílá do závodu hnedle 4 dvojice.

| Autor: Paw | Vydáno dne 20. 06. 2006 | 1082 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bajk

12. ro?ník 24 h MBT v Liberci

ASA Turnov, www.24hours-mtb.com ve spolupráci s m?stem Liberec a SAJ a.s. po?ádá tradi?ní závod team? i jednotlivc?. Jezdí se od poledne do poledne 24.-25.6.2006 na okruhu s p?evýšením 300m a ?tve?ice Margl Bike Team se pravd?podobn? zú?astní coby VIP host.

| Autor: Paw | Vydáno dne 11. 06. 2006 | 1085 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
|0-15|15-17|

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server