BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Bajk

12. ro?ník 24 h MBT v Liberci

ASA Turnov, www.24hours-mtb.com ve spolupráci s m?stem Liberec a SAJ a.s. po?ádá tradi?ní závod team? i jednotlivc?. Jezdí se od poledne do poledne 24.-25.6.2006 na okruhu s p?evýšením 300m a ?tve?ice Margl Bike Team se pravd?podobn? zú?astní coby VIP host.

Vyrýsovala se nám tedy ?tve?ice odvážlivc? ve složení:
  1. Plechy
  2. Makla
  3. Džast
  4. Seiko
No a všichni se hlásí k podstoupení závodu dle laskavé pozvánky viz níže:


BIKE MARATON 24 HODIN MTB

12. ro?ník
 

 24.6. – 25.6.2006 prob?hne pod taktovkou oddílu ASA TURNOV v rekrea?ním a  sportovním areálu Vesec (RASAV) u Liberce již dvanáctý ro?ník mezinárodního vytrvalostního cyklistického závodu na horských kolech 24 HODIN MTB BIKE MARATON.

 

 Do pov?domí biker? se tento závod zapsal v pr?b?hu p?edcházejícíh 11.ro?níku jako extrémn? náro?ná vytrvalostní sout?ž, která dokáže dokonale prov??it fyzickou i psychickou kondici každého ú?astníka, ale zárove? také jako ojedin?lá sportovní událost s neopakovatelnou atmosférou plnou nap?tí, p?atelského povzbuzování ale také únavy a krásných vzpomínek.

 

 Vlastní závod je rozd?lený do následujících kategorií:

¨        Jednotlivc? – nejprestižn?jší a náro?n?jší kategorie pro skute?n? trénované nebo vyjíme?n? odolné jedince

¨        Dvojic – pro sportovn? lad?né hobby teamy

¨        ?tve?ic – pro každého, kdo alespo? elementárn? ovládá jízdu na horském kole, zvládne rychlejším tempem vyjít do 5.patra a p?edevším pro ty, jež mají chu? ve svém kolektivu podpo?it spole?ného teamového ducha velmi naro?ným sportovním výkonem.

 

 P?i lo?ském ro?níku byly stanoveny nové rekordy trat?:

¨        Kategorie JEDNOTLIVC? MUŽI - Tomáš Do?ekal - 422.8 km

¨        Kategorie JEDNOTLIVC? ŽENY - Daniela Chlíbková (HAPE SPORT) - 317 km

¨        Kategorie DVOJIC - Tomáš Tobolka a Roman Š?astný (Rock Machine Cyklomax) - 450 km

 

B?hem závodu, bude v centru celého závodu (mimo jiné také centrum Mistrovství sv?ta v klasickém lyžování SKI 2009) p?ipraven pro diváky, závodníky a jejich podp?rné teamy zajímavý doprovodný program. Po?ínaje r?znými sout?žemi na kole i bez a kon?e exhibicí DUAL SLALOMU. Samoz?ejmostí je kvalitní našlapaná muzika v celém pr?b?hu závodu doprovázená videoprojekcí z p?edešlých ro?ník? BIKE MARATONU 24 HODIN MTB. O páte?ním ve?eru ješt? dostanou všichni zú?astn?ní šanci doladit formu na páte?ní párty - takové naše malé milé p?ekvapení :o) Naopak na ned?li je p?ipraven oblíbený závod na 24 minut pro mladou nastupující bikerskou generaci...

 

 Nezbývá než pozvat všechny, kte?í si cht?jí kvalitn? zasportovat a zárove? op?t o trochu posunout hranice svých možností! o to p?eci b?ží, tedy v tomto p?ípad? jede...Veškeré aktuální informace naleznete na www.24hours-mtb.com

 
 S p?átelským pozdravem za ASA TURNOV

                            Jan Hatti Hataš a Pavel Haty Hataš


| Autor: Paw | Vydáno dne 11. 06. 2006 | 773 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server