BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Bajk

Bigbajk 2005 - den sedmý - Vrcha?

Poslední regulérní den jsme závodilu do vrchu :)Dnes nás ?eká vrcha?. Ráno na map? snadno nalézáme cíl. Jmenuje se to "VOJAK", na map? nic moc, ale asi to bude vysoko, protože u toho píšou 1401 vejškovejch m. Vyjíždíme pom?rn? brzy, s uvážení v?erejší spot?eby. P?kn? to na asfaltu spaluje.

 P?ipomínám, že vyjíždíme z cca250m vejškovejch. Po 200 výškových metrech zastavujeme u smíšeného zboží a dop?áváme si po?ádnou snídani. V?tšinou kus sejra a škopek. Potom se dle výkonnosti trháme a postupn? se dostáváme do místa startu vrcha?e v cca. 1000 veškovejch metrech. Už máme za ten tejden n?co odbajkováno, s p?ekvapením zjiš?ujeme, že dostat se v tom vedru do litru po v?erejší pitce nebyl zas takovej problém. Pro jistotu sesedáme v útulné hosp?dce a relaxujeme p?ed vrcholem sezóny. Ob?erstvujeme se škopkem n?kdo ko?alkou.

Vrcha?e se i p?es d?ív?jší proklamace ú?astní všichni bajka?i - tedy 8 jórs?. Vypisujeme tipovací sout?ž pro vít?ze.

Každý vkládá n?co Kuna do banku pro pozd?jšího vít?ze tipovací sout?že. Tipuje se p?esné po?adí a za každý p?esný tip je jeden bod. Kdo má nejvíc bod?, bere bank. P?i shod? se bank d?lí. T?sn? p?ed startem pingl donáší osm ko?alek - n?co jako zelená se šleha?kou - prý je to pozornost podniku a jmenuje se to "vrcha?ské p?ekvapení"! Tak to dáváme, až na Radka, kterej chytra?í. P?ed odchodem se ješt? domlouváme s obsluhou a objednáváme si 2 hodiny dop?edu "jan?tinové hody", na které se Džastík t?ší celý týden. P?esunujeme se na start.

Velký favorit je Plechovka a nikdo nepochybuje, že vyhraje. O druhé místo bude sveden boj. Nabízí se Pepík XTR, šlachoun Carda, frekven?ní Seiko a také neokoukaný Radek. Šestku se sedmi?kou by m?li tejknout jan?tinový Džast s jednonohým Maklou. Poslední se nabízí coby cykloobuv kristusky ?asto používající Ježek a o tom také tak?ka nikdo nepochybuje, což se nakonec ukázalo jako rozhodující v tipovací sout?ži.

Olé, je odstartováno, kdo bude první naho?e vyhrál. Dop?edu pálí Plechovka, ale také Džast, Carda, Pepík a Radek. Nikam se nežene Makla a Seiko. A také samoz?ejm? Ježek. Plechy mizí v zatá?kách, aby už ho nikdo v pr?b?hu závodu nevid?l. ?ela zbytku startovního pole se ujímá Radek. Za ním Carda, Pepík, Džast Seiko, Makla, Ježek. Seiko postupn? p?edjíždí Džasta, Pepíka a Cardu a s velkou námahou se dotahuje na Radka. S vyp?tím všech sil se ho drží. Chvilku se nechá vléct, poslední ?ást závodu už jedou vedle sebe s Radkem. Za nimi se po?adí již moc nem?ní s jednou vyjímkou. Seiko s Radkem vjížd?jí do poslední zatá?ky, myslí si to, protože na konci rovinky už vidí odpo?ívajícího vít?ze - Plechovku - s fo?ákem v ruce. Seiko volí t?žší p?evod a vstává ze sedla. Poodjíždí Radkovi. Jenže je to ješt? daleko a sil už nezbývá. Radek nerezignuje a když vidí, že Seiko a? ze sedla se mu nevzdaluje, také šahá na dno svých sil. Na úrove? Plechyho vjíždí Seiko o p?l bajka p?ed dotírajícím Radkem. Jenže co to? Plechy ?ve: "Tady to nekon?í, cíl je támhle!", a ukazuje opa?ným sm?rem k drát?né brán? u níž vít?ž stanovil cíl. Seiko i Radek toto nep?edpokládali, oba mají t?žké p?evody. Dle Plechovky se mají oto?it o tak?ka 180° a do mírného kopce pokra?ovat ješt? pár metr?. Na pod?azení vep?edu nemá ani jeden správnou kadenci, tak tam obá za praskotu ?et?zu narvou 3-4 leh?í p?evody vzadu a šlapou, co to dá. Seiko má výhodu, je na pravé stran?, tedy blíže bodu oto?ení. Radek si zase ponechal v?tší rychlost a m?že ji využít p?i p?ekonávání v?tšího oblouku. Radek má však ješt? jednu podstatnou nevýhodu, cesta k drát?né brán? je po levé stran? lemována plotem. Oba dva se to?í, Seiko pomaleji po kratším oblouku Radek rychleji po v?tším, ale díky plotu a Seikovi nemá moc prostoru. Nakonec Seiko s vyp?tím všech sil a pomocí plotu svoji pozici o p?l kola uhájil. Hoši si podali ruce a t?žce oddychují.

Po chvíli s velkými rozestupy dojíždí ?tvrtý Jarys,  

pátý Pepík,

šestý Makla.

A pak dlouho snad ?tvrt hodiny nikdo. Na trati zbývá ješt? Džast a Ježek. Džast už by tady m?l dávno být, tušíme, co se asi stalo. Džastík, kterej dva dny p?ed tím tragicky vytek v kartách, vyzrál fintou na tipovací sout?ži. Na trati na sedmé pozici nikým nesledován se schoval po?kal až p?ejede Ježek 

a dojel na osmé pozici.

Tak jak uvedl v tipovací sout?ži. A protože mimo sebe a Ježka, trefil i Plechyho, Pepíka, Maklu, stal se vít?zem tipovací sout?že a spravila se mu nálada, protože výhra nebyla nezanedbatelná. Druhý v tipova?ce byl Seiko, který krom? Plechyho a Makly trefil také jako jediný sebe.

Pozorn? si povšimni, chvilkového p?em?n?ní Cardy v ufóna :)))

Na kopci jsme se zajeli podívat na rozhlednu. 

Koupili jsme n?jaké ty pohlednice a už se t?šili na jan?tinu, která nás ?ekala dole v hosp?dce. Dol? s kopce je t?eba vzpomenout stíhací závod Plechovky a Džasta, který vypovídal tak akorát o tom, že oba jsou to ?istokrevní mago?i. A protože Plechovka je magor p?ece jenom o kapánek v?tší tak vyhrál.

V hosp?dce jsme se p?kn? pomn?li. Smradlaví a v teplou?ku jsme si dop?áli jehn??í hody a škopek.

Boule za ušima, fakt to bylo moc dobrý!!!

N?kte?í kuccí se ješt? jeli podívat k mo?i, Ježek jim ukázal vyhlášenou pláž. (Tam sem nebyl, ale vzpomínám z vypráv?ní, že tam byla také n?jaká legraca. Plechy nechceš zavzpomínat? Prasklá kola,...)

Ve?er už to v hospod? moc nep?eháníme, jdeme relativn? brzy spát, zítra nás ?eká cesta dom?.

A tím kon?í jedenáctý ro?ník Bigbajku - Bigbajk2005


| Autor: Seiko | Vydáno dne 21. 03. 2007 | 1269 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server