BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Bajk

Fakírova válka s válci

?lánek o tom, jak se snažím nau?it jezdit na cyklisticckých válcích, o tom, že to není lehké a o tom, že to nakonec snad doopravdy n?jak zmáknu. Slibuji (mírné) pou?ení jak na to podaný s (mírn?) humornou nadsázkou.

Evoluce

Snažím se pr?b?žn? zlepšovat v cyklistice. P?ed drahn? lety jsem p?išel na to, že pokud se na závodech nemám trápit musím, alespo? ob?as potrénovat. Když už jsem trochu jezdil, praxe m? nau?ila, že krom? tréningu pot?ebuji ob?as poštelovat kolo, p?ípadn? ob?as upgradovat n?jakou tu sou?ástku. Pár let a p?išel jsem i na to, že v servisu to vždycky um?jí lépe a když pustím n?jakou tu ka?ku, zbude mi o n?jakou tu ho?ku více ?asu na bajkování a nemusím pr?b?žn? kolo dola?ovat skoro na každé vyjíž?ce.

Velký zlom p?išel s p?ed n?kolika lety, kdy jsem spole?n? s Pepíkem objevil kouzlo cyklosoust?ed?ní - za pár dn? v?novaných intenzivn?jšímu ježd?ní jde fyzi?ka i technika výrazn? nahoru. Od té doby vyrážím každý rok na podobnou štaci. Dalším posunem byla koup? silni?ního kola. P?ivedli m? k tomu ?lánky v odborných ?aopisech a nikdy jsem nelitoval - silni?á?ina je super d?ina a pro bajkera ideální dopl?kový sport. Ze stejného d?vodu (?tení) jsem se po patnácti letech vrátil k b?žkám. Loni jsem se trochu rozb?žkoval a letos jsem jel Jizerskou padinu i Šumavský maraton.

Nákup a p?íprava

No a pak jsem se do?etl ve Velu další moudro a tím se dostáváme k hlavnímu tématu tohoto ?lánku. N?jaký blázius psal, že veškeré trenažéry a spiningy jsou trochu nedostate?né a skoro kontraproduktivní, protože kazí techniku jízdy. To nejlepší co lze indoor provozovat jsou prý cyklistické válce. No a tak jsem o tom chvíli p?emýšlel a pak chvíli brouzdal po netu. Když jsem namyslel, že bych na žádný spinning nemusel nikam dojížd?t a sta?ilo by mi p?esunout se o patro níž do sušárny, tak jsem neodolal a objednal si válce p?es net.
Takhle ty válce vypadají
Dodávka došla p?ed dv?ma týdny. Hned druhý den jsem je smontoval a jal se je zkoušet. Jenže ouha, nebyl jsem schopný na n? ani vylézt. Prost? p?l hodiny jsem špekuloval a zkoušel jak se dostat do sedla. Pak jsem p?išel na to, že problém ?eší p?istavená židle a záklon p?i usazování v sedle.

T?žké za?átky

No vyhráno jsem nem?l, první dva "tréninky" spo?ívaly v tom, že jsem se jednou rukou držel radiátorové trubky a druhou se snažil ovládnout kli?kující ?idítka. Moc m? to nebavilo, protože s ob?ma rukama na ?idítkách jsem se na válcích udržel tak t?i vte?iny. Dnes jsem si ud?lal na svoji válcovnu více ?asu a kone?n? se to trochu zlepšilo. Cht?lo to trp?livost a trochu koumání.

Nejprve jsem šlapal op?t s oporou jedné ruky - cca dv? minuty (1 km necelou 30 km/h). Potom jsem si prohodil stranu a další kilák odšlapal op?en o druhou ruku. Tím jsem trochu p?išel na to, jak to ud?lat, abych kli?koval co nejmén?. Stále se mi neda?ilo odpoutat se od držadla a ujet více než ?ty?i šlápnutí a proto musel po dalších pár odšlapaných pokusech p?ijít další nápad.

Zválcovaný, ale už válcuji

Válce jsem prost? p?irazil blíže ke zdi a zkoušel šlapat ?áste?n? op?ený ramenem o ze?. A ono to za?alo jít. Zkraje jsem každou minutu sjel ke stran? a musel sesko?it. Postupn? se intervaiy prodlužovaly, ramenem jsem se tak?ka nedotýkal zdi a nakonec jsem odšlapal kilometr, bez dotyku. Byl jsem propocený jako p?i spiningu a ješt? te? po dvou hodinách od válcování m? bolí za krkem a paže od toho jak k?e?ovit? jsem se snažil udržet ve st?edu válcovací plochy.

Konec dobrý, takže ponau?ení

O tom zda jsou válce vhodný tréningový nástroj mám stále pochybnosti, ovšem, že se na nich dá zažít spoustu zajímavého, o tom již nepochybuji. Pokud si myslíte, že na kole už umíte dost, doporu?uji válce vyzkoušet - vrátíte se aspo? na chvilku do d?tských let, kdy jste se na kole jezdit teprve za?ínali (to neplatí pro Ježka, ten se vrátí jenom na vejšku, protože on se nau?il cyklistit na druhém Bigbaku.)         


| Autor: Paw | Vydáno dne 01. 12. 2006 | 1424 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server