BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Bajk

Gary Fisher Supercaliber - první švih, první dojmy

Po ?ty?ech š?astného soužití s GF Sugar 1 jsem dosp?l do stádia touhy po?ídit nový bajk. D?vody byly v podstat? 2:
- Sugarovi prasknul vloni rám a p?estože mi ho jeden šikovný pán v Pej?imov? d?kladn? zava?il, již k n?mu nemám takovou d?v?ru jako d?íve.
- Ovšem hlavním d?vodem bylo objevení nové závodní ?ady Race Day s druhým nejvyšším pekeln? p?kným a ?erveným Supercaliberem.

Jak jsem k n?mu p?išel

Nejprve jsem zna?n? koketoval s myšlenkou nechat si dovézt bike z jeho domoviny USA. Vycházel tam o t?etinu levn?ji. Hrozilo však, že by ho proclily (15 %) a bylo by nutné zaplatit také DPH (19 %). Pokud by ho tam však n?jaký bajker trochu projel a tvrdil, že už ho tam vezl, riziko by bylo minimální. Ale podvád?t naše ?acké celníky a ú?ady? Nikdy :-)

Navíc jsem historicky vlastnil¨3 Gary fishery a u každého mi postupem doby praskla trubka na rámu nebo na zadní stavb?.

Zakoupením biku u místního prodejce se následky minimalizují a z praxe víám, že takto se dobrat nového rámu, n?kdy i z nové kolekce (typu Race Day za Sugara). No takže jsem ud?lal minivýb?rové ?ízení - poslal jsem 5 mail? na zdejší cykloobchody s tím, za kolik by mi prodali vysn?ného Supercalibera v?etn? požadovaných úprav = vým?na brzd Avid Juicy 5 za Shimano XT dualy + inverzní p?ehazka XT. S p?ehledem zvít?zila firma Krab cycles, kde nejenže nacenili úpravu na doplatekj +470 K?, ale zdaleka nejlépe se s nimi mailovalo. No a tak jsem na konci února (na své narozeniny) složil zálohu 10 000 K? a p?ed velikonocemi si ?erstv? poskládaného Garyho vyzvednul. Ješt? jsem koupil karbonové r?žky BBB, rychloupínák na sedlovku, vyfotil si ho na balkón? a tradá s ním na Vyso?inu na první švih.
Bike a malý biker 

Poprvé v terénku

'Svih jsem dal spole?n? s Tišnováky Kingem Jardou Opltem a Daníkem. Sraz byl v Nedv?dici, ale ješt? p?ed vyjetím bylo pot?eba poštelovat nové SPD nášlapy. Moc se to nepoda?ilo, protože když jsem jel náro?ným terénem z dlouhého kopce nad Nedv?dicí, tak samoz?ejm? necht?li vypnout. Našt?stí Supercaliber se ve sjezdu choval naprosto p?íkladn? a poda?ilo se mi to ustát.

První poznatky

Kolo se dá perfektn? štelovat, z kopce lze díky oto?nému šroubu na pravé noze Manitou R7 Super TPC pustit úpln? na volno. Na p?edku je zdvih dnes už neosl?ujícíhc 80mm, ale vidlice¨má vynikající chod v celé své dráze. Pokud naopak šroub (za jízdy) dotáhnete, vidlice se ani nehne - super stejn? jako Supercaliber. Tlumi? Manitou S-Type SRL je designovaný p?esn? k této vidlici a je to znát. Krásn? ji dopl?uje houpáním z kopce, na asfaltu ho skoro necítíte. A pokud ano, lze ho celý zamknout oto?ením ?ervené pá?ky naspodu.
Jediné co mi trochu vadilo byly již zmín?né nese?ízené Shimano SPD a pak karbonová sedlovka Bontrager X lite ACC, která zajížd?la do rámu. Musel jsem opakovan? utáhnout upínák sedlovky než se to napravilo.

Stoupání na (Ková?ovu) Kobylu

S par?áky z Tišnova jsem se potkal , kde jinde než v hospod? v Nedv?dici. Když jsem ji objížd?l, nakukoval do oken a hledal je stala se mi klasická v?c. Nevypnuly pedály a já sebou mrsknul p?ímo do okna hospody. Tím jsem sice všechny pobavil, ale aspo? m? to donutilo, kone?n? ta SPD po?ádn? povolit.
Jarda udal sm?r a vyrazili jsme do kopce sm?rem na Ková?ovou a pak na nejvyšší bod okolí Kobylu. Z Nedv?dice to bylo stoupání s úctyhodným p?evýšením cca 300 m na 3 km. Zkraje jako vždy tahal tempo King (posiln?n 3-4 pivky), pak jsem však Supercalibera zamknul vp?edu i vzadu a p?kn? runningem vyrazil do stíhání a pak vp?ed. Zachytil se m? Daník, chvíli m? dokonce tahal, ale pak odpadnul i on. Není se co divit. tep mi vystoupal na 150, pak na 160 a na zv?r atakoval hranici mého maxima = 171 tep? za min. P?kn? jsem si dával a to všechno ze samé radosti z nového bajku, který byl po zamknutí nádhern? tuhý a ve stoje i v sed? naprosto poddajný a stoupavý.
Naho?e jsem se oto?il a dojel zpátky 300 m pro Kinga, kterého jsem si trochu dobíral, kv?li p?epálenému tempu.

Chování ve sjezdu

Pak jsme se trochu vydýchali a dali se k Byst?ici. Ve sjezdu v kopci nad Byst?icí, jsem pružení povolil na maximum a zkusil si n?kolikrát sko?it v rychlé jízd? na nerovnostech. Paráda, dopad na pln? nahušt?né Bontrager Jones XR 2.2 2.5 byl naprosto jistý a nádhern? utlumený. Na šutrech nic neklepalo (kam se hrabe vyklepaný Sugar).

Karasín a fotky

Po pr?jezdu Byst?ice, jsme se dali na rozhlednu Karasín. Op?t táhnul dost zb?silé tempo King. vypracoval si stometrový náskok, p?esto se mi ho op?t poda?ilo p?ed rozhlednou t?sn? p?edjet a vyzkoušel jsem si také aklceleraci p?i náznaku spurtu na vrcholovou prémii.
nA KARASÍN? Vost?í hoši
 

U Rozhledny jsme po?ídili pár snímk? - Jarda cht?l dokázat, že se svým automatem po?ídí lepší fotky než profíci z Vela. Skoro se mu to poda?ilo. Však posu?te sami:

Dojezd dom?

Z Karasína lze jet jenom dol?. My to vzali rovou k p?ehrad?. Ješt? jsem se vyfotili na vyhlídce.
Bajke?i nad p?ehradou
Pak opravdu nádherným trialkem sklesali k hrázi. V klesání jsem zažíval op?t slast - XT brzdy se zajížd?li a fungovali ?ím dál lépe. Také ob? pom?rn? široké pneumatiky p?edvád?li, že v sypkém nebo mokrém terénu odvedou opravdu solidní práci.
Na záv?r ješt? poslední foto na hrázi a pak jsme se v pohod? a z díky rozlou?ili a jeli si po svých - já k Ondrá?k?m a kucí k Tišnovu.

PS: Veliké díky fotoreportérovi Jardovi - fotky jsou parádní.
| Autor: Paw | Vydáno dne 07. 04. 2007 | 2525 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server