BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Potomci

Bigbajk 2005 - den šestý - p?esun do Matulie

S více jak ro?ním spožd?ním dokon?uji deník Bigbajku 2005. Aneb jak jsme se to dob?e s Ježkem m?li v Hrvatska.Den šestý - p?esun do Matulie -

Ráno nás p?ekvapují hošíci vracející se z garáže (rozum?j z listu) do hajan,

chvilku poležíme a po deváté první vstávají. Džast a spol má p?lnoc. Seiko s Radkem uklízí p?tidenní bordel v garáži. Byla to skv?lá spole?enská místnost. Zánovní st?l už moc zánovní není, ale nic víc jsme našt?stí nezni?ili. 

/Pozn. zapisovatele: K dopsání deníku se vracím po více než roce a p?l, vzpomíne?ky jsou již trochu zamlženy/

V plánu je p?esunout se do Matulie autama a tam zakotvit na zbývající dva dny. P?ed polednem jsme p?ipraveni k odjezdu. T.Z. je jakž takž uklizeno, v?ci nabaleny v autech a panu domácímu jsme zaplatili domluvenou ?ástku. Poté se t?i auta s jórsama vydala sm?rem k mo?i. Za?alo pršet. Vydatné p?ehá?ky. Dojeli jsme do Matulie a zastavili u mo?e. Nalitej Džast (v aut? se p?ikrmil) vlítl do mo?e v hadrech. Na b?ehu omokl a jeli jsme do centra hledat ubytování. Kv?li dešti se nám moc nechce obíhat a zjiš?ovat možnosti ubytování. Pov??en je Ježek, coby místní ostatní ?ekají v autech. Po p?l hodin?, kdy se Ježek neozývá, zjiš?ujeme, že se na to vybodl a šel na pizzu a škopek. Nasraný si dem dát taky škopek. Pak se toho ujímá Jarys a zajiš?uje za p?ijatelný peníz ubytování 200 výškových metr? od mo?e.

Džastovi se to ale nezdá. Je p?kn? nalitej a následkem v?erejšího výronu v kartách chce ušet?it na ubytování a ku p?ekvapení všech za?íná svoje v?ci nakládat na bajk. "Budu spát v horách na vrcholu v horách jako správnej bajka?!" Vysv?tlování, aby nejel, nezabírá. A vydává se do kopce. Pokud by cht?l opravdu vyrazit na vrchol, ?eká ho cca 1000 vejškovejch metr?. Zanecháváme ho jeho osudu.

Plechy, Carda, Radek a Seiko se na bajku vydávají k mo?i. Cht?jí se vokoupat, nasolit krupón. Sjíždí m?stem po?ádnej kopec (t?ch 200 vejškovejch) a dostávají se k mo?i. Spousta lodí a lod?k - nic moc na koupání. Jedou, pokud to jde, podél b?ehu. B?eh lemuje promenáda - chodník. Kucii si vybrali jedno skalisté místo a opatrn? vlezli do mo?e. Carda má zase plavky. Asi se tady nikdo moc nekoupe, lidi z promenády na nás civí.

Vykoupaní se vydáváme zp?t. Zbytek poté, co se ubytoval, vyrazil do m?sta. Plechy, Carda, Radek, Seiko po p?íjezdu na byt, se sprchnou a valí rychle za nimi.

Po pár zkušebních pivech se usazujeme na zahrádce malé hosp?dky. Panuje veselá zábava. Ládujeme do sebe paná?ky jak zb?silí (p?edevším, když p?ijdou Happy Hours). Na ?adu také p?ichází ?et?z p?átelství /Pozn. zapisovatele: Už si fakt nepamatuju, co to p?esn? bylo. Vím jen, že to vymyslel Carda a že se kv?li tomu rozlilo hodn? panák?.) Po pár pivech volá Džast. Že mu je smutno, že se ho z lesa n?kdo snaží vyhnat, že na n?j snad poštval psa. Že už jede za náma - huráá, a kde že prej sme. Asi už vyst?ízliv?l. Dojíždí asi po p?l hodin?, cestou ve tm? úpln? zmrzlej. Fotí nás, fotí Maklu, kterej d?lá bordel na kráv? a veselá nálada pokra?uje. /Pozn. zapisovatele: Dále už to mám zamlžený, snad se i tan?ilo se servírkou, protože tady mám napsaný: "Džast tan?í s kuštiškou - ta mu utekla - asi jí šáhl n?kam kam nem?l"/


| Autor: Seiko | Vydáno dne 21. 03. 2007 | 784 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server