Kloko?í - první margl bike pension

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 06. 2007

Marglbajka? (d?íve aktivní, dnes již spíše pasivní) a zakladatel akce BigBajk Leso s rodinkou se rozhodli ud?lat n?co profote?ka pensionu Kloko?í náš klub a otev?eli pro náš klub první (rodiný) Marglbajka?ský pension Kloko?í. Pension leží v srdci Ž?árských vrch? -  Kadov?.
Po vyzkoušení na zimních bajkách 2006 i posléze po skute?ném otev?ení pensionu v kv?tnu 2007, m?žeme v?ele doporu?it, jak místní restauraci, tak možnost výborného ubytování. prohlédnout si m?žete také stránky pensionu nebo mrknout na st?ešní webkameru.