Shrnovací ?ty?kovej mariášovej turnaj za rok 2006

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Margl, Vydáno dne: 01. 01. 2007

Sešlo se nás dev?t zkušených margla?? / yachta??. Za pípou se ohán?l Št?tiná?, v kuchyni Zdeni?ka,
z daleka dojel i první historický vít?z turnaje (1996) Tonda. Atmosféra byla vynikající a tak turnaj prob?hl
 hladce a všem se líbil. A jak se hrálo a kdo vyhrál?

Akce se uskute?nila 27.12.2006 v 19:00 v YACHT CLUBU (Likusák).

Pravidla tradi?ní, ve zkratce:
- padík – strop 3 p?tky,
- nemíchá se
- nehraje na trháka, nehraje se na povinný kilo
- malej kecanej, výjezd po druhým kole
- vejkej žádnej chytrej
- renonc paušál b?ra

Hrálo se na p?t kol po ?ty?iceti minutách. Po?adí se m?nilo nahoru a dol?, ale postupn? bylo jasné jedno.
Tonda p?ijevší z Ostrávy se pe?liv? p?ipravil, soust?edil se na hru a vyrovnanými výkony krá?el jasn? k
celkovému vít?zství.

27.12.2006 1.Kolo     2.Kolo     3.Kolo     4.Kolo   5.Kolo      
Shrnovací
?ty?ka
2006
Koloraketa Po?adí Koloraketa Suma 1. - 2. kolo Po?adí Koloraketa Suma 1. - 3. kolo Po?adí Koloraketa Suma 1. - 4. kolo Po?adí Koloraketa Totalraketa Jachtototalraketa Po?adí
Toník 23,5 1 6,5 30 3 41,5 71,5 1 94 165,5 1 -10 156 155,5 1
Satan 9,5 3 39,5 49 1 15,5 64,5 2 42,5 107 2 0 107 133,75 2
Fe?a -25 8 58,5 34 2 0 34 3 11 45 3 5 50 62,5 3
Jaryn 0 5 7,5 7,5 5 -17 -9 5 28 19 4 8,5 27,5 34,375 4
Seiko -8,5 6 18,5 10 4 -29 -18,5 6 0 -18,5 5 14,5 -4 -5 5
Plechy 53,5 2 -54 0 6 -3,5 -3,5 4 -52 -55,5 7 10 -46 -45,5 6
Macek 7,5 4 -29 -21 7 -11 -31,5 7 -70 -101,5 8 25,5 -76 -76 7
Tomáš Nágl -15 7 -49 -63 9 -2,5 -65,5 9 34 -31,5 6 -49 -80 -80 8
Džast -47 9 0 -46,5 8 4,5 -42 8 -88 -129,5 9 -5 -135 -168,1 9

No a fote?ky z poturnajové atmosféry si m?žete prohlédnout ve fotogalerii.