Setkání a švih s Garym Fisherem

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 14. 09. 2006

Jsem dlouholetým (vesm?s) spokojeným uživatelem kol zna?ky Gary Fisher. Postupn? jsem vyzkoušel 5 model? a stálePaw a Gary spole?n? vlastním 4 z nich. Proto pro m? byla nenápadná zprávi?ka o tom, že do Prahy zavítá jejich tv?rce a zakladatel firmy Gary Fisher naprostou bombou a nemohl jsem ji nabídku setkání a krátké vyjíž?ky organizované místním zastoupením GF  vynechat.

Práci jsem zapíchnul d?íve než obvykle, sednul do auta a krátce po ?tvrté jsem se coby redaktor Cykloserver.cz vnutil na tiskovou konferenci, která se konala v hotelu Nosál u Kr?ského lesa. konference už kon?ila Gary sed?l obklopen t?emitiskovka s Garym cyklonoviná?i a tiše odpovídal na jejích otázky, které tak n?jak nazda?b?h st?íleli od boku.
Otázka typu zda podle Garyho jsou vhodní 29 palcové fully na downhill mi p?išla dost od wjecy, jelikož jsem v této diciplín? nioc takového nikdy neragistroval. Charismatický Gary ji však vzal vážn? a seriózn? odpov?d?l, že v tom nevidí žádný v?tší problém, prý však to není obvklé.

Nenadalo mi to a optal jsem se pro Cykloserver neoptal na jednu v?c, která mi vrtala hlavou už pár let:

Paw: Všimnul jsem si, že jste v poslední dob? ustoupil u své sportovní ?ady (d?íve Sugar, Paragon ) od Vámi kdysi prosazovaných V-brake a nové modely (Cake a Race day) je možné po?ídit již jen s hydraulickými diskovými brzdami. Vydíte v tom jednozna?nou budoucnost?
Gary: Well. Víš, poslední dobou zesílil vliv businessu. Všichni cht?jí disc brake, který se také b?hem posledních let velice zdokonalily. Váha, která byla d?íve jejcih nevýhodou je vyvážena o moderními leh?ími rámy.
Paw: Ale co Ty Gary? Jak ty se na to díváš coby d?ív?jší závodní jezdec. Jaká je tvoje osobní preference?
Gary: V-brake. Ale víš, budoucnost pat?í karbonu, což je fantastický materiál. Je nesmírn? obtížné navrhnout funk??ní karbonový rám pro V-brzdy.

Záhy tiskovka skon?ila, Gary se šel p?evléknout do cyklistického a poskytl krátké interview ?eské televizi. Pak následovala krátká autogramiáda a trochu lekra?ní skupinové focení s fanoušky. Nechal jsem si podepsat svého Sugara a pár fotek. Když jsem Garymu ?ekl, že sedlám již pátého Fishera v ?ad?, byl velmi pot?šen a velice ochotn? se se mnou nechal vyfotografovat. pro m? to bude Moc P?kná Vzpomínka.
tiskovka s Garym


Pak se jelo na švih do Kr?ského lesa a p?es kopec Labu?.. Výrazným zpest?ením jiak povedeného výletu, byly dv? drobné události. Gary šel v prvním prudším kopci ze sedla a šup, p?erval ?et?z. To byla docela lekrace, jelikož ho hned obklopili fanoušci, trovchu ho špi?kovali, ale velice rychle se našla rychlospojka a ?ez?z byl bleskov? opraven. Ješt? kdosi Garymu poradil, že ?et?z má moc dlouhý, Gary se smíchem souhlasil a dodal, že ten SRAM je skoro nový a mohlo se jet dál.
Další legrací bylo, když jsem najeli na ko?eny. Šedesátit?íletý Gary, který patrn? už p?ece jen moc nedává se cht?l p?edvést, ale po prá metrech šel k zemi. Máusí se však uznat, že velice ?ile vstal, kolo do kope?ka potla?il a nasko?il tak rychle, že jsem to nestihnul ani zdokumentovat na fo?ák.

Na Labuti jsme po?kali na ostatní, Gary zapózoval a jelo se zpátky k hotelu. Švih byl dlouhý deset kilometr?, n?kolik technik? z blézkého klubu velointest.cz toho m?li celkem dost. Gary však prokázal, bajka?skou minulost a ješt? si st?ihnul jedno strmé stoupání na protažení p?ed ohlášenými "lot of beers". Je to prost? žijící legenda a všichni kolem jsme byli rádi, že jsme m?li tu ?est setkat se s ním.
tiskovka s Garym
Všechny po?ízené fotky si m?žete prohlédnout zde.
PS: Mimochodem, okoukal a ošahal jsem si zbdusu nový model Race Day a na jaro patrn? do Supercalibera p?jdu.