Evidence bajkování - aplikace na Netu

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 08. 06. 2006

Trénovat je t?eba pravideln? a Evidence Bajkování je prost? základ. Zajímavá je také možnost srovnání s ostatními. Za tímto ú?elem byla vytvo?ena jednoduchá, ale snad užite?ná internetová aplikace.

Nahlížet do Evidence m?že každý, ale zapisovat mohou jen registrovaní. Registrace je sdílená s BBknihou. I podpr?m?rný uživatel Netu snad dokáže vyplnit registra?ní formulá?, vy?kat na doru?ení potvrzovacího mailu, kliknout na zaslaný link a už vesele využívat možností Knihy i Evidence Bajkování. Link na Evidenci Bajkování je umíst?n vlevém sloupci na všech stránkách Bigbajkového redak?ního systému. No a nebo m?žete do Evidence vstoupit p?ímo zde.